.


Dlaczego nas potrzebujesz…

Ubieganie się o kredyt hipoteczny to proces złożony. Wymaga analizy wielu czynników począwszy od zweryfikowania zdolności kredytowej, a skończywszy na wyborze najkorzystniejszej oferty. Na koszt kredytu mają wpływ różne parametry, które poniżej staramy się Państwu przybliżyć. Naszym zadaniem jest pomóc bezpiecznie przejść przez wszystkie formalności związane z kredytem i pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie.

Najważniejsze informacje kredytowe

N

Oprocentowanie kredytu

Jest to bardzo istotny parametr kredytu, który bezpośrednio decyduje o wysokości raty. Najczęściej kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. O jej zmienności decyduje stopa referencyjna uzależniona od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast tym, co rzeczywiście różnicuje oferty banków jest marża i na nią należy zwrócić szczególną uwagę.

N

Dodatkowe opłaty

Istotną kwestią jest informacja, czy poza ratą będziemy zobligowani przez bank do uiszczania co miesiąc dodatkowych składek na przykład w związku z ubezpieczeniem na życie lub z ubezpieczeniem od ryzyka utarty pracy. Dopiero po zsumowaniu rat z dodatkowymi kosztami możemy w rzetelny sposób porównać oferty.

N

Prowizja od udzielenia kredytu

Jest to bardzo ważny koszt przede wszystkim z tego względu, że trzeba go ponieść jednorazowo przed uruchomieniem kredytu i nie zawsze da się go skredytować. Niejednokrotnie banki zamieniają prowizję na ubezpieczenia, proponując kredyty w ofercie „0% prowizji”. Warto policzyć, czy koszt ubezpieczenia nie czyni oferty takiego banku mniej konkurencyjną. Prowizję bowiem wystarczy zapłacić raz, a ubezpieczenie często trzeba kontynuować przez cały okres trwania umowy kredytowej.

N

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Ubezpieczenie niskiego wkładu w większości banków pobierane jest, w sytuacji gdy środki, które klient przeznacza na zakup nieruchomości stanowią mniej niż 20% wartości transakcji. Warto wiedzieć, jaki jest to koszt oraz czy bank pobierze jednorazowo składkę z tytułu tego ubezpieczenia, czy będzie ona stanowiła dodatek do raty. Pamiętajmy, że banki kredytują w tej chwili maksymalnie 95% wartości transakcji, a od 1 stycznia 2015 roku będzie to już tylko 90%.

N

Ubezpieczenie kredytu do momentu ustanowienia hipoteki

Do momentu uzyskania wpisu hipoteki w księdze wieczystej i dostarczenia jej odpisu do banku kredytobiorca zobowiązany jest do opłacania dodatkowego ubezpieczenia. Znamienne jest w jaki sposób bank nalicza tę opłatę. Czy odnosi się do całkowitej wysokości przyznanego kredytu czy do kwoty aktualnego zadłużenia. Jest to szczególnie istotne przy inwestycjach deweloperskich, gdzie na wpis można czekać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy, biorąc pod uwagę czas budowy. Różnice wynikające ze sposobu naliczania ubezpieczenia mogą być naprawdę duże.

N

Wycena nieruchomości

Wartość nieruchomości jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na koszty związane z kredytem. Marża, prowizja, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – wszystkie one będą w dużej mierze uzależnione od tego, na ile bank wyceni wartość nabywanej bądź budowanej przez kredytobiorców nieruchomości. Wycenę można uzyskać za pośrednictwem banku lub przedstawić operat szacunkowy zlecony we własnym zakresie rzeczoznawcy majątkowemu, który widnieje na listach banków. Warto wcześniej omówić ten temat ze specjalistą finansowym, który pokaże, jakie rozwiązanie jest korzystniejsze.

N

Opłata za wcześniejszą spłatę

Kredyt można w każdym momencie spłacić wcześniej w całości lub nadpłacić w dowolnej wysokości. Należy jednak przeanalizować, jak wygląda kwestia kosztów, które są z tym związane. Po pierwsze może to być prowizja pobierana od nadpłacanej części kapitału. Warto sprawdzić, czy bank pobiera ją przez cały okres trwania umowy kredytowej, czy może po jakimś okresie spłaty odstępuje od jej pobierania. Istotnym staje się także, czy wysokość ewentualnej prowizji reguluje aktualna Tabela Opłat i Prowizji, czy też jest ona zapisana w umowie kredytowej. Po drugie koszt, o którym często się zapomina to opłata za aneks do umowy kredytowej. Dobrze wiedzieć, ile takowy kosztuje i czy bank wymaga go każdorazowo. Czasami aneksowanie umowy odbywa się tylko w przypadku skrócenia okresu kredytowania, ale bywa praktykowane również, kiedy okres spłaty pozostaje bez zmian.

N

Raty równe lub raty malejące

Wybór formy spłaty rat jest uzależniony głównie od możliwości finansowych kredytobiorców. Raty malejące wymagają bowiem dysponowania zdecydowanie wyższą zdolnością kredytową z tego względu, że w początkowym okresie są one dużo wyższe niż raty równe. Porównując te same okresy kredytowania oraz te same kwoty kredytów przy ratach malejących zapłacimy mniej odsetek niż przy ratach równych. Natomiast dokonując samodzielnych nadpłat kredytu zaciągniętego w systemie rat równych, jesteśmy sami w stanie uzyskać efekt podobny lub nawet lepszy od obowiązującego przy ratach malejących.

N

Krótszy czy dłuższy okres spłaty kredytu

Oczywiście przy kredycie zaciągniętym na mniejszą ilość lat, suma odsetek będzie mniejsza, ale za to kredytobiorca musi zapłacić odpowiednio wyższą ratę. Trzeba przy tym pamiętać, że oprocentowanie oparte jest o zmienną stopę referencyjną, czyli WIBOR, co oznacza, że w przypadku wzrostu jego poziomu raty także pójdą do góry. Sensowne będzie zatem zagwarantowanie sobie w budżecie domowym finansowego buforu bezpieczeństwa, aby nie okazało się , iż w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie należycie obsługiwać zaciągniętego kredytu.

N

Czas rozpatrywania wniosków

Czas w jakim rozpatrywane są wnioski kredytowe uzależniony jest od procedur danego banku, a nierzadko atrakcyjności aktualnej oferty. Warto brać to pod uwagę w momencie wyboru banku. Czasem lepiej wybrać bank trochę droższy i sfinalizować transakcję, niż czekać na decyzję dwa lub trzy miesiące i stracić zadatek oraz upragnioną nieruchomość.Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, chciałbyś o coś zapytać, masz wątpliwości, skontaktuj się z nami!

Email